Aktuality

Parádny deň s deťmi z detského domova

Parádny deň s deťmi z detského domova
7. 9. 2019

Parádny deň s deťmi z detského domova - Slávnica, Považský hrad, šport a hry na štadióne, Garni pizza.

Potravinový balíček a učebné pomôcky pre deti v rodinách, ktoré to potrebujú najviac

Potravinový balíček a učebné pomôcky pre deti v rodinách, ktoré to potrebujú najviac
31. 8. 2019

Týmto projektom OZ Zrniečka pre sny chce aspoň čiastočne pomôcť rodinám s deťmi zvládnuť ťažkú situáciu, do ktorej sa dostali nie vždy vlastnou vinou. Nehovoriac o deťoch, ktoré za vzniknuté životné situácie nemôžu vôbec.

Pred nástupom do školy sme chceli aspoň čiastočne prispieť na zlepšenie začiatku nového školského roka a pozvali sme vytipované rodiny na nákup potravín a základných školských pomôcok - zošity, tužky, perá, obaly. Na potraviny dostali zoznam, podľa ktorého si nakúpili potraviny na vikend pred začatím školy, z ktorých si mohli uvariť 2 chutné obedy a mali dostatok potravín na minimálne 3-4 dni, nechýbalo ani ovocie, vianočka, závin, džem, maslo, syr, vajíčka.

Na nákup prišli hlavne mamičky aj s deťmi, ktoré pomáhali nakupovať. Oslovila nás vďačnosť rodín a detská radosť z prijatého potravinového balíčka a učebných pomôcok. Niektoré rodiny boli milo prekvapené, lebo to neočakávali. Náš obdiv patril rodinám, kde sú ženy na všetko samé, bez manžela, alebo sa o deti starajú starí rodičia. Hlavne tá ich obetavosť, aby deti mali všetko, čo potrebujú.

Z tejto našej už viacročnej skúsenosti vidíme, že potravinový projekt nášho združenia má zmysel. Vďaka tomuto projektu môžeme viackrát za rok materiálne pomôcť mnohým rodinám s deťmi, ktoré to najviac potrebujú, a tiež ich povzbudiť v neľahkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli.

Vďaka ľuďom, čo pomáhajú, sme mohli potravinovým baličkom potešiť 15 rodín s deťmi, kde pomoc potrebovali. Vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktrorí balíčky rozniesli do rodín, ktoré sa nemali ako dopraviť na nákup. Tešíme sa, že aspoň takouto formou môžeme pomáhať.

"Olympiáda" v Materskej škôlke Šoltésovej

"Olympiáda" v Materskej škôlke Šoltésovej

Nie je nič krajšie ako detská nefalšovaná radosť z pohybu, úprimné povzbudzovanie, statočné bojovné srdce škôlkárov, ktorí mali nádherné zážitky zo športovej akcie - "Olympiády" v Materskej škôlke na Šoltésovej v Považskej Bystrici.

Športový deň na 3. ZŠ Školská

Športový deň na 3. ZŠ Školská

Veľa radosti, nadšenia, športového ducha, bojovnosť a super nálada. Ďakujeme telocvikárom, ktorí všetko zorganizovali na výbornú. S radosťou sme podporili túto športovú akciu. Skvelé zážitky!

Všetky aktuality