Aktuality

Ďakujeme za pomoc v roku 2022

Ďakujeme za pomoc v roku 2022

Všetkým, ktorí nám pomohli plniť zrniečka pre sny v roku 2022, patrí obrovské ĎAKUJEME!

Bez vašej nezištnej pomoci by to nebolo splniteľné.

Dokázali ste ovplyvniť úprimnú nefalšovanú radosť stovkám detí z rodín, ktoré to potrebujú najviac, a zmierniť ťažkú rodinnú situáciu aspoň dočasne k lepšiemu.

Za to vám patrí všetkým veľká VĎAKA!

Vianočný potravinový balík pre 20 rodín s deťmi

Vianočný potravinový balík pre 20 rodín s deťmi
24. 12. 2022

OZ Zrniečka pre sny nakupovali na poslednú chvíľu, ale stihli sme obdarovať potravinami 20 rodín s deťmi, ktoré to potrebujú najviac.

Vďaka štedrosti od sponzora sme to dokázali! Tesco prispelo vianočnými sušienkami.

Veľká vďaka za všetko! Ešte stále sú ľudia, ktorí nezištne pomáhajú tým najzraniteľnejším - deťom.


Naše OZ Zrniečka pre sny v roku 2022 pomohlo rodinám s deťmi, ktoré to potrebovali najviac, cekovou sumou na potravinové balíčky 6 571,96 EUR.

Vďaka patrí všetkým sponzorom za finančnú pomoc, bez ktorej by takáto pomoc nebola možná.


Vianočný potravinový balík pre 20 rodín s deťmi

Vianočný potravinový balík pre 30 rodín s deťmi

Vianočný potravinový balík pre 30 rodín s deťmi
15. 12. 2022

OZ Zrniečka pre sny vďaka dobrým ľuďom obdarovalo 30 rodín s deťmi, ktoré to najviac potrebujú, vianočným potravinovým balíkom. Chceli sme, aby deti mali chutné jedlo na vianočnom stole a aj niečo sladké, vianočné - makový závin, vianočku, jablká a pomaranče. Veľká vďaka všetkým, čo prispeli na skromný vianočný stôl.


Vianočný potravinový balík pre 30 rodín s deťmi

Obdarovací vianočný stromček 2022

Obdarovací vianočný stromček 2022

Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY tento rok opäť pripravuje

OBDAROVACÍ VIANOČNÝ STROMČEK 2022 - 12. ročník

Vianočný stromček s ozdôbkami bude v našom kostole a kaplnke od 1. adventnej nedele.

Hotový a zabalený darček odovzdajte naspäť do 9. decembra 2022 do 12:00 hod., aby sme mohli darčeky rozniesť s pomocou dobrovoľníkov včas, ešte pred Vianocami.


Obdarovací vianočný stromček 2022

Všetky aktuality