Ako pomôcť

Kto chce dobrovoľne prispieť na projekty OZ Zrniečka pre sny, môže tak urobiť

  • zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na náš bankový účet:
    IBAN: SK66 7500 0000 0040 1450 0610
    BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Občianske združenie Zrniečka pre sny
Šoltésovej 2700 / 262
017 01 Považská Bystrica

IČO: 42 151 759

IBAN: SK66 7500 0000 0040 1450 0610
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Všetkým vopred ďakujeme!