Použitie 2% z daní z roku 2017

Na akú pomoc sme použili 2% z daní z roku 2017, ktoré prišli na účet v roku 2018.

 

1. Príspevok na pohybovú liečbu detskej mozgovej obrny pre Jozefa M. 1000,- EUR
2. Príspevok na kúpeľnú pohybovú liečbu detskej mozgovej obrny pre Leu P. 500,- EUR
3. Príspevok na stimulačnú liečbu detskej mozgovej obrny pre Dominiku B. 500,- EUR
4. Príspevok na pohybovú liečbu detskej mozgovej obrny pre Rebeku M. 500,- EUR
5. Príspevok na pohybovú liečbu detskej mozgovej obrny pre Jakuba S. 500,- EUR
6. Príspevok na učebné pomôcky pre Spojenú internátnu školu na sídlisku SNP v Považskej Bystrici 500,- EUR
7. Príspevok na zlepšenie podmienok v Detskom charitnom domove na sídlisku SNP v Považskej Bystrici 500,- EUR
8. Príspevok na Projekt OZ Zrniečka pre sny - Beh nádeje 6. ročník 589,- EUR
9. Na činnosť OZ Zrniečka pre sny 561,51 EUR
Spolu: 5150,51 EUR