Použitie 2% z daní z roku 2016

Na akú pomoc sme použili 2% z daní z roku 2016, ktoré prišli na účet v roku 2017.

Z celkovej zbierky 3 327,56 EUR sme prerozdelili financie na tieto pomoci:

 

1. Pre Dominiku B. na stimulačnú liečbu detskej mozgovej obrny 1 440,- EUR
2. Pre Leu P. na kúpeľnú pohybovú liečbu detskej mozgovej obrny 350,- EUR
3. Do Špeciálnej internátnej školy na SNP v PB na zakúpenie učebných pomôcok na rozvoj telesnej výchovy a športu 700,- EUR
4. Do Detského charitného domova na SNP v PB na budovanie korčuliarskej dráhy 700,- EUR
5. Pre Rebeku M. na liečbu detskej mozgovej obrny 450,- EUR

 

Spolu na pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi a pre inštitúcie s deťmi, ktoré potrebujú pomoc sme použili 3 640,- EUR.