Občianske združenie Zrniečka pre sny
Šoltésovej 2700 / 262
017 01 Považská Bystrica

IČO: 42 151 759

IBAN: SK66 7500 0000 0040 1450 0610
BIC/SWIFT: CEKOSKBX


Môžete nás kontaktovať buď priamo na
[email protected]
alebo pomocou tohto formulára.