Poslaním Občianskeho združenia Zrniečka pre sny je skrášľovanie verejných priestranstiev, okolia vlastného domu alebo sídliskového paneláku. Obsahom a náplňou činnosti bude aktívne skrášľovanie Považskej Bystrice, svojpomocná úprava a výsadba záhonov (semená, trávy, okrasné rastliny, kvety, ...), kruhových objazdov, zanedbaných plôch, nehostinných zákutí, ostrovčekov dopravných uzlov, plôch, ku ktorým sa nikto nehlási, zanedbaných podchodov, súťaž o najkrajší balkón, záhradku a predzáhradku.

Zveľaďovať oddychové zóny alebo ich zriaďovať z nenáročných prírodných materiálov, svojpomocne, bez nároku na odmenu, teda bezplatne, ako dobrý skutok občana mestu, škole, pracovisku alebo prírode.

Podporovať školské aktivity detí a mládeže pri zveľaďovaní okolia a areálov škôl. Pestovať kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Dobrovoľne sa zapájať do aktivít školy a mesta a byť príkladom pre ostatných. Podporovať jednotlivé projekty a nápady mladých pri skrášľovaní, na ktorých pracovali samostatne a plnili si tak svoje sny, aby žili, učili sa, pracovali a oddychovali v príjemnom prostredí, ktoré pozitívne vplýva na ich výkon či už v škole alebo na pracovisku pod názvom projektu "Za krajšiu Považskú Bystricu".

Ďalej sa budeme venovať a pomáhať deťom z rodín v hmotnej núdzi v projekte "Obdarovacie vianočné stromčeky". Obyvatelia alebo zamestnanci firiem dobrovoľne pripravia vianočné darčeky pre deti, ktoré to najviac potrebujú. Sny týchto detí sa stávajú aspoň na Vianoce skutočnosťou.

Počas veľkonočných sviatkov prispejeme potravinovým balíčkom rodinám s deťmi, ktoré sú v hmotnej núdzi. Bude to kompletný balíček potravín na prípravu obeda pre 6 - 8 člennú rodinu. Na projekte sa podieľajú obyvatelia a podnikatelia mesta.

Budeme organizovať športové podujatia, ktoré budú podporovať všestranný harmonický rozvoj osobnosti detí a mládeže, hlavne v prírode - pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu, a tak pozitívne vplývať na zdravie nielen detí, ale aj rodičov. Športom získava mládež pozitívnu skúsenosť športového zápolenia, nadväzujú sa priateľstvá a v neposlednom rade prispieva hlavne k lepšiemu zdravému životnému štýlu rodín s deťmi odpútaním od počítačov, telefónov, TV .... Napríklad v projekte "Beh nádeje" alebo "Kráčaj, behaj s úsmevom!". Takto sa môžu aktívne podieľať deti, mládež a dospelí na vlastnom formovaní a rozvíjaní tela a ducha /kalokagatia/. Športom sa im otvára obzor do budúcnosti a budú môcť svoj talent ďalej rozvíjať a možno sa im splní ich životný sen byť úspešným športovcom.

Budeme podporovať rozvoj telesnej kultúry a športu zlepšovaním výchovno-vzdelávacích podmienok na školách v našom meste. Výťažok z pretekov alebo iného športu pôjde víťaznej škole na zakúpenie učebných pomôcok pre telesnú výchovu.