Program činnosti na rok 2012

 1. Pokračovať vo výsadbe sadeníc kvetov, semien kvetov, rastlín hlavne trvaliek tak, aby mesto Považská Bystrica sa stalo v budúcnosti "mestom jarných kvetov".

  Termín: priebežne - jar, leto, jeseň
 2. Zakladať nové záhony a skalky s trvalkovými kvetmi a rastlinami, ktoré sú nenáročné na údržbu a polievanie.

  Termín: jar - jeseň
 3. Vyriezať náletové dreviny na zanedbaných plochách.

 4. Pokračovať v aktivitách so školami v Považskej Bystrici, dobrovoľné skrášľovanie okolia a areálov škôl.

  Termín: priebežne počas školského roka
 5. Vyhodnotenie jesennej a jarnej výsadby kvetín, trvaliek, okrasných kríkov a rastlín na školách - 1., 2., 3. miesto a hodnotné ceny od sponzorov akcie.

  Termín: máj 2012
 6. Veľkonočná nádielka pre tie rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli vo finančnej núdzi. Potravinová výpomoc - suroviny a potraviny na prípravu obeda pre 6 - 8-člennú rodinu.

  Termín: 4. - 5. apríl 2012
 7. Rozšírenie detského parku a oddychovej zóny v lokalite Jelšové - vyrovnať plochu, spevniť a zatrávniť ju, aby mohla slúžiť na volejbal, bedminton, nohejbal. Doplniť po obvode lavičkami z prírodných materiálov. Pokračovať v začatej skalke.

  Termín: máj - jún 2012
 8. VÝZVA PRE OBYVATEĽOV MESTA: ZÁLEŽÍ TI NA "TVOJOM" MESTE? - skrášľovanie balkónov rodinných domov, balkóny panelových domov, predzáhradky rodinných domov a panelákov, okolie firiem, podnikov, obchodov a predajní v meste Považská Bystrica. Na záver vyhodnotenie a ceny v spolupráci s Považskobystrickými novinkami.

  Termín: od 21. marca do konca augusta
 9. Jesenná časť skrášľovania - pokračovanie v zakladaní skaliek, výsadba cibuľovín, narcisov, krokusov, tulipánov, ... v okrajových trávnatých zónach v centrálnej zóne mesta a v mestských kvetináčoch, záhonov, skaliek, ...

 10. Pokračovanie v projekte: OBDAROVACIE VIANOČNÉ STROMČEKY - pripraviť 8 - 10 lokalít, kde budú vianočné stromčeky - firmy, filiálky prímestských kostolov, pod ktorými dobrovoľníci pripravia darčeky pre deti, ktoré to najviac potrebujú.

  Termín: 1. adventná nedeľa, od 2. do 16. decembra 2012
 11. Rozvoz darčekov do rodín - dobrovoľníci a členovia OZ.

  Termín: od 16. do 21. decembra 2012