Panel poradcov

Mgr. Katarína Beranová

Mgr. Katarína Beranová

Zakladateľka združenia, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

Katarína má dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní. Viac ako dvadsať rokov pôsobí ako skutočná mentorka, líderka a vzor. Bola niekoľkonásobne zvolená za učiteľku roka. Vďaka svojmu odhodlaniu a láske k deťom sa stala srdcom združenia.

Lenka Beranová

Lenka Beranová

Spoluzakladateľka združenia, poradkyňa správnej rady

Vďaka mnohoročným skúsenostiam a vášni pre vzdelanie sa Lenka rozhodla pomáhať deťom a vytvárať pre ne nové možnosti vzdelávania a rozvíjania ich snov. Ako sama hovorí "každé dieťa si zaslúži bezpečné miesto, kde sa môže učiť, snívať a hrať."

JUDr. Lucia Bušfy

JUDr. Lucia Bušfy

Konateľka advokátskej kancelárie Legal Point s.r.o., ktorej predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb. Dlhoročné skúsenosti s prácou v charitatívnej oblasti a prácou s deťmi podáva a rozvíja ďalej. Obohacuje nás užitočnými radami pri našich projektoch v občianskom združení. Má vysoké sociálne cítenie so zmyslom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Petra Michalová

Petra Michalová

Toho času študentka VŠ technickej v Brne, odbor strojárstvo. V roku 2017 obdržala na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenenie "Najlepší dobrovoľník roka 2017". Patrí medzi obetavých a zanietených dobrovoľníkov, je ochotná vždy nezištne pomôcť, keď je to potrebné. Svojím konaním a správaním je veľkým príkladom pre ostatných mladých ľudí. Má šľachetné srdce a svoju finančnú odmenu si neponechala, ale posunula do rodín, ktoré to najviac potrebujú.

Vlado Blaško

Vlado Blaško

Vladko nám nezištne pomáha prvý rok na našich projektoch a veľmi sa osvedčil. Je to charizmatický mladý muž, ktorý má hlboké sociálne cítenie, o čom svedčí aj jeho doterajšia dlhoročná činnosť s deťmi vo voľnom čase. Pomáha pri všestrannom harmonickom rozvoji malých detí v Sparťankoch a tiež spolupracuje s Centrom pre rodiny a deti v Bytči a Kelčove, kde sa pravidelne venuje deťom, hlavne cez víkendy. Táto, pre neho veľmi zaujímavá, dobrovoľná činnosť ho napľňa a vidí v nej zmysel. Čo si okamžite všimne aj nezávislý pozorovateľ je, že pri aktivitách s deťmi je prirodzený, kamarátsky a bezprostredný, sála z neho pokoj a trpezlivosť, čo je vítané a deti ho milujú. Naše združenie ho víta medzi nami a tešíme sa na spoluprácu.