Program činnosti na rok 2014

 1. Veľkonočná potravinová pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré to najviac potrebujú.

  Termín: apríl 2014, rozvoz potravín do 16. apríla 2014
 2. Pokračovať naďalej vo výsadbe sadeníc kvetov, rastlín, kríkov, semien kvetov, rozmnožovanie trvaliek tak, aby mesto Považská Bystrica sa raz stalo „Mestom jarných kvetov“.

  Termín: úloha trvalá, priebežne jar, leto, jeseň
 3. Zakladať nové záhony a skalky s trvalkami a rastlinami nenáročnými na údržbu a polievanie v lokalitách v mieste bydliska a na miestach so zanedbanými plochami. Tie, ktoré už existujú tak udržiavať. Zapojiť do projektu aj obyvateľov mesta Považská Bystrica a mestských častí.

  Termín: jar, jeseň
 4. Pokračovať v skrášľovaní záhonov, skaliek, areálu a vôbec celého okolia školy, a tak aktívne a dobrovoľne sa zúčastniť 4. ročníka projektu „Za krajšiu Považskú Bystricu“ - školský projekt pre všetky školy s vyhodnotením a cenami od sponzorov.

  Termín: školský rok 2013/2014, do 10. júna 2014
 5. Zveľaďovať a udržiavať detský park v Jelšovom na ul. Šoltésovej.

  Termín: priebežne jar, leto, jeseň
 6. Zahájiť nový projekt pre deti a mládež v športovej oblasti - aktívne sa zúčastniť na školskej a mestskej športovej olympiáde, a tak prispieť k rozvoju tela a ducha, pod názvom "Zrniečka pre sny".


 7. Pokračovať vo výsadbe cibuľovín snežienok, krokusov, narcisov, tulipánov ... na trávnatých plochách v centre mesta a v okolí rímskokatolíckeho kostola.

  Termín: jeseň – október, november
 8. Projekt „Obdarovacie vianočné stromčeky 2014“ bude umiestnený v lokalitách Kaplnka sv. Heleny, Rozkvet, Považská Bystrica, Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici, firma MEDEKO Cast, firma DANFOSS, Mestský úrad v Považskej Bystrici.

  Úplne cudzí ľudia dobrovoľne a z lásky pripravia darčeky pre deti, ktoré vôbec nepoznajú. Deti sú z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi a pomoc potrebujú, ale ju nečakajú, je to pre nich veľké prekvapenie. Možno by ani darčeky nedostali, keby sme im to takouto formou nepripravili.

  Termín: 1. Adventná nedeľa, nákup a príprava darčekov do 14. decembra 2014, rozvoz darčekov deťom od 14. do 20.decenbra 2014