Veľkonočný potravinový balíček 2014

Potravinové balíčky roznesené. 25 rodín s deťmi, ktoré sú v hmotnej núdzi, dostali veľkonočný balíček s potravinami, aby si mohli uvariť obed. Chlapci sa potešili veľkonočným korbáčom. Vďaka patrí všetkým, ktorí finančne prispeli na zakúpenie potravín - kurča, vajcia, maslo, dve konzervy zeleniny, kompót, dve kilá pomarančov a dve kilá jabĺk. Vďaka aj jednej nemenovanej firme, ktorá prispela pečenými dobrotami - chleba, vianočka a makový závin.

Ešte raz úprimná vďaka za všetkých, mali radosť a boli dojatí. Vážia si Vašu pomoc.

Prajeme všetkým krásnu Veľkú noc!