Program činnosti na rok 2013

 1. Veľkonočná potravinová pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré to najviac potrebujú.

  Termín: marec 2013, rozvoz do rodín 26.marec 2013
 2. Pokračovať naďalej vo výsadbe sadeníc kvetov, rastlín, kríkov, semien kvetov, rozmnožovanie trvaliek tak, aby mesto Považská Bystrica sa raz stalo „Mestom jarných kvetov“.

  Termín: úloha trvalá, priebežne jar, leto, jeseň
 3. Zakladať nové záhony a skalky s trvalkami a rastlinami nenáročnými na údržbu a polievanie v lokalitách v mieste bydliska a na miestach so zanedbanými plochami. Tie, ktoré už existujú tak udržiavať.

  Termín: jar, jeseň
 4. Pokračovať v skrášľovaní záhonov, skaliek, areálu a vôbec celého okolia školy, a tak aktívne a dobrovoľne sa zúčastniť 3. ročníka projektu „Za krajšiu Považskú Bystricu“ - školský projekt pre všetky školy s vyhodnotením a cenami od sponzorov.

  Termín: školský rok 2012/2013, do 8.júna 2013
 5. Zveľaďovať a udržiavať detský park v Jelšovom na ul. Šoltésovej.

  Termín: priebežne jar, leto, jeseň
 6. Pomoc OZ Lokálpatrioti v Považskej Bystrici pri zakladaní Treťohorného parku na Lánskej pri Domanižanke.

  Termín: 20. apríl 2013
 7. Jesenná časť projektu Za krajšiu Považskú Bystricu - výsadba cibuľovín snežienok, krokusov, narcisov, tulipánov ... na trávnatých plochách v centre mesta a v okolí rímskokatolíckeho kostola.

  Termín: jeseň – október, november
 8. Projekt „Obdarovacie vianočné stromčeky 2013“ bude umiestnený v lokalitách Kaplnka sv. Heleny, Rozkvet, Považská Bystrica, Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici, firma MEDEKO Cast, s. r. o., Považská Bystrica, Mestský úrad v Považskej Bystrici.

  Úplne cudzí ľudia dobrovoľne a z lásky pripravia darčeky pre deti, ktoré vôbec nepoznajú. Deti sú z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi a pomoc potrebujú, ale ju nečakajú, je to pre nich veľké prekvapenie. Možno by ani darčeky nedostali, keby sme im to takouto formou nepripravili.

  Termín: 1. Adventová nedeľa, do 16. decembra 2013, rozvoz darčekov do rodín s deťmi od 16. do 22.decenbra 2013