Čo si školy zakúpili za finančné výhry a odmeny

Za finančnú odmenu z Behu nádeje si školy mohli zakúpiť výhradne len učebné pomôcky na telesnú výchovu a šport. Vďaka Behu nádeje si základné školy pomohli skvalitniť výchovnovzdelávací proces vyučovania telesnej výchovy a mimoškolských športových aktivít.

 

V ZŠ Slovenských partizánov (2249,- EUR)

  • zakúpila si dva pingpongové stoly JOOLA TABLE EXTREMA na vonkajšie použitie v školskom športovom areáli

IV ZŠ STRED (1646,- EUR)

  • kúpili si skákacie vrecia, štafetové kolíky, rozlišovacie tielka, ukazovateľ skóre, švihadlá, volejbalové, basketbalové a futbalové lopty, prenosné bedmintonové stĺpiky, lopty MALUNET LEMONBALL

VI ZŠ SNP (1235,- EUR)

  • stolnotenisový stôl, loptičky, rakety, florbalovú súpravu, magnetické tabule na basketbal, volejbal, futbal, volejbalové lopty Mikasa

ZŠ Sv. Augustína (1054,- EUR)

  • použili výhru na telocvičné zariadenie pre novú telocvičňu a zakúpili si bedmintonovú sieť, šplhovú konštrukciu pre dve laná a dve tyče, šplhové laná a tyče

I ZŠ Nemocničná (1103,- EUR)

  • športové dresy s potlačou na súťaže, švédsku bedňu, hrazdu na rebrinu kovovú

ZŠ DSA Rozkvet (636,- EUR)

  • si zakúpila športové dresy na súťaže s potlačou, sublimované dresy, švihadlá, florbalové loptičky, brankárske rukavice, Puma futbalovú loptu, fitloptu

VII ZŠ Slovanská (695,- EUR)

  • si zakúpili sady športových dresov s potlačou

III ZŠ Školská (314,- EUR)

  • zakúpili si florbalové hokejky Rival, prenosný rozkladací stan

ZŠ Považské Podhradie (154,- EUR)

  • si kúpila stopky na časomieru, sieťky na lopty, koordinačný rebrík

 

Veríme, že si školy veľmi pomohli a do budúcna budú naďalej svojou účasťou podporovať Beh nádeje a vytvárať tak kladný vzťah k pohybovým aktivitám vo voľnom čase.