Olympiáda v MŠ Lánska

Olympiáda v materskej škole. Ďakujeme účastníkom, učiteľom, policajným psom, veliteľovi polície a riaditeľke Evke. Šťastné a usmiate deti. Priateľstvo, športový duch, trocha zdravej súťaživosti, vzájomná podpora a tímová spolupráca.