Športový deň v Spojenej internátnej škole

Športový deň v Spojenej internátnej škole na SNP, 5. mája 2022.

OZ Zrniečka pre sny boli pri tom a sponzorsky pomohli medailami, sladkosťou a aj finančne /600 eur/ na zlepšenie podmienok na rozvoj telesnej výchovy a športu.