Veľkonočná potravinová pomoc

Chlieb, chladené kurča, maslo, vajíčka, závin, vianočka, ovocie, zelenina... nákup pre 6-8-člennú rodinu. To všetko bolo v nákupnom balíčku pre rodiny, ktoré to najviac potrebovali. Takúto nádielku dobrovoľníci rozviezli pred Veľkou nocou do 30-tich rodín.

Všetkým, ktorí v tomto krásnom veľkonočnom projekte pomáhali veľká vďaka a Pán Boh zaplať!