Veľkonočný potravinový balíček

Veľkonočný potravinový balíček už tradične obdržalo 30 rodín s deťmi, ktoré to potrebujú najviac. Vďaka dobrovoľníkom, sponzorom, predavačkám a potravinám Delikates za úspešné zvládnutie pomoci, ktorá vychádzala z úprimného sociálneho cítenia. Všetkým patrí obrovské “Ďakujeme!”