13. ročník - 2024

Veľkonočný potravinový balíček

Vďaka štedrým sponzorom a darcom sme 15. marca darovali veľkonočný potravinový balíček 30 rodinám s deťmi, ktoré to potrebujú najviac. S príchodiacou Veľkou nocou sme aspoň čiastočne zmiernili situáciu v rodinách s deťmi, kde je potravinová chudoba. Pomáhame tým najzranitelnejším - deťom. Ďakujeme predajni Tesco, že balíčky pripravili a pridali tri druhy potravín grátis! Veľká vďaka dobrovoľníkom - Veronike, Evke a Vladkovi - za pomoc pri odovzdávaní a rozvoze!

Čítať viac »