Veľkonočný potravinový balíček 2016

Veľkonočný potravinový balíček pre 25 rodín s deťmi, ktoré to najviac potrebujú. Všetkým nezištným darcom a dobrovoľníkom ďakujeme!

Dobrovoľník Andrej Michál, študent 1.A triedy SPŠ strojníckej v Považskej Bystrici, pomáhal pri rozvoze. Veľká vďaka za pomoc!