Vyhodnotenie

Cez veľkonočné sviatky sme rozdali 26 potravinových balíčkov rodinám s deťmi, ktoré to najviac potrebujú.