Obdarovacie vianočné stromčeky

Charitatívna činnosť - bolo obdarovaných 102 detí v rodinách, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni. Dobrí ľudia obdarovali deti, ktoré nepoznali s láskou a od srdca.