Obdarovací vianočný stromček 2014

Občianske združenie Zrniečka pre Sny má za sebou už štvrtý ročník tohto obľúbeného vianočného projektu. Viac ako 260 darčekov bolo roznesených pre 130 detí z rodín v hmotnej núdzi.

Vianočné stromčeky s ozdôbkami boli na piatich miestach – v Kostole navštívenia Panny Márie, v Kaplnke sv. Heleny na Rozkvete, vo firmách Medeko a Danfoss a na MSÚ v Považskej Bystrici.

Ľudia, ktorí chceli pomôcť a majú hlboké sociálne cítenie, odviedli pri príprave darčekov výbornú prácu, lebo darčeky boli naozaj krásne, štedré aj užitočné. Všetkým patrí od obdarovaných detí veľké ďakujem! Prekvapení, dojatí a vďační boli aj rodičia, starí rodičia i opatrovníci 5 sirôt.

Tento rok sme k darčekom do 30 rodín pridávali krabicu vianočných trubičiek, ktoré napiekol môj brat Ondrej Demáček a priniesol ich z Bratislavy.

Potešili sme aj 9 rodín, v ktorých sme zistili vážnu situáciu v hmotnej núdzi a obdarovali sme ich vianočným potravinovým balíčkom, z ktorého si v starom roku mohli uvariť kompletný obed, a deti dostali pomaranče, jabĺčka a čokoládu.

Slzy dojatia, vďačnosť a prekvapenie boli sprievodným javom roznášania – 6 dní darčeky, 2 dni potraviny. Dobrovoľníci, ktorí pomáhali roznášať, si odniesli zážitky, na ktoré sa nezabúda. Patrí im obrovské poďakovanie a úcta za to, že nezištne pomáhajú.

Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí v tomto projekte pomáhali a prispeli. Pán Boh zaplať!

 

Katarína Beranová, predseda OZ