O trochu krajšie Vianoce

Trochu, a pritom tak veľa, mali na Vianoce aj deti z rodín v hmotnej núdzi. Už šesť rokov sa OZ Zrniečka pre sny stará, aby deti zo sociálne slabších rodín mali krajšie Vianoce v podobe darčekov od úplne cudzích ľudí, ktorí ich vôbec nepoznajú, a predsa pripravili s láskou vianočné darčeky.

Tento rok bolo šesť vianočných stromčekov v našom meste – v Kostole Navštívenia Panny Márie, v Kaplnke sv. Heleny na Rozkvete, vo firmách Medeko a Danfoss, na Mestskom úrade v Považskej Bystrici a v Hoteli Podhradie v Považskom Podhradí.

Na prípravu darčekov mali darcovia viac ako dva týždne a za ten čas nakúpili alebo zhotovili nádherné darčeky podľa vlastného uváženia a niekde aj podľa želaní detí, čo však vždy nie je možné, lebo deti sú skoro vždy iné. Veľmi si ceníme darcov, ktorí takto pomáhajú a robia dobré skutky vo sviatočnom čase a zmierňujú tak ťažkú situáciu v rodinách .

Viac ako 150 detí dostalo po dva darčeky a vianočný pozdrav. Do rodín s viac deťmi sme pridali aj vianočné trubičky napečené zručným matematikárom z Bratislavy. Veríme, že obsah balíčkov ukrýval v sebe tajomstvá, ktoré rozjasnili pri otvorení nejedny detské očká. Deti skutočne prejavili nefalšovanú radosť, prekvapenie a úprimnú vďaku pri odovzdávaní darčekov od dobrovoľníkov. Boli sme svedkami toho, že aj tieto deti sú len deti a vedia sa tešiť aj z maličkostí, tak ako to len oni vedia - skákať, výskať, smiať sa - a ich rozžiarené očká hovorili za všetko. Nielen oni, ale aj dospelí rodičia, či starí rodičia boli prekvapení, dojatí k slzám a s vďačnosťou nám priali všetko dobré v tom, čo robíme pre tých, čo to najviac potrebujú.

Dokázali sme sa ešte do ôsmich rodín vrátiť s potravinovým balíčkom, v ktorom boli potraviny na kompletný slávnostný obed a nechýbala ani nejaká sladkosť a ovocie.

Tento rok sme v spolupráci s dobrovoľníkmi, študentkami zo Strednej zdravotnej školy v Považskej Bystrici, rozniesli aj viac ako 30 krabičiek s domácim vianočným pečivom, ktoré napiekli dobrovoľníčky a študentky, pre tých skôr narodených a opustených, ktorí nemajú nikoho. Nikto z nich to veru nečakal, také veľké prekvapenie to pre nich bolo. Veru, bolo to dojímavé a aj si poplakali, že niekto si na nich spomenul a s láskou napiekol vianočné dobrôtky. S veľmi dobrým pocitom sme sa s nimi lúčili, že sme im aspoň na chvíľu zlepšili náladu a dali vedieť, že nie sú sami a že tu je niekto, kto na nich bude myslieť počas sviatočných chvíľ. Študentky zavinšovali osobné vianočné vinše a rozlúčili sme sa s pocitom, že sme urobili dobre, keď sme sa do tohoto projektu pustili a vieme, že sa bude zväčšovať, lebo dobrých ľudí, čo chcú pomáhať, je stále viac a viac.

Všetkým, ktorí sa na týchto vianočných projektoch podieľali patrí obrovské ĎAKUJEME a Pán Boh zaplať! Naozaj, úprimná vďaka všetkým, že pomáhate!

 

Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY


vesele-vianoce-od-deti-oz-zrniecka-pre-sny-2016.jpg