Pomáhať je ako pohladenie na duši

Tri nádherné projekty nášho občianskeho združenia pripravili výnimočné Vianoce pre tých, čo to potrebujú najviac. Deti z týchto rodín dostali pod „Obdarovací vianočný stromček“ viac ako 200 darčekov, ktoré potešili ich srdiečka a zažili milé vianočné prekvapenie od dobrých ľudí, čo chcú pomáhať a robiť krásne skutky a obdarovať niekoho, koho vôbec nepoznajú. Patrí im obrovské poďakovanie! Keď k tomu pripíšeme prácu dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhajú a plnia funkciu pomocníkov Ježiška, darček je neoceniteľný. Vráti sa v podobe zážitkov pri stretnutí s deťmi, ktoré sú dojaté, prejavujú nefalšovanú radosť a potešenie, vyčaria úsmev na tvári a rozžiarenými očami vnímajú nádhernú atmosféru Vianoc. Darca, obdarovaný a pomocník zažijú dokonalý pocit radosti z dobrej veci a neopísateľné pohladenie na duši. Pre tento dobrý pocit, ktorý vás zaplaví vždy, keď robíte dobrý skutok, sa oplatí pomáhať. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto projekte. Do projektu sa zapojili farníci z Kostola Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici, a Kostola Sv. Panny Márie La Saletskej na Rozkvete, zamestnanci firiem Danfoss, Thyssenkrup, Bonfiglioli, Medeko, Mestského úradu v Považskej Bystrici a aj návštevníci Hotela Podhradie v Považskom Podhradí.

Kde všade putovali darčeky? Boli sme v 60-tich rodinách, v Charitnom detskom domove na SNP, kde je 22 detí, obdarovali sme desiatku detí zo Spojenej internátnej školy na SNP, v Pastoračnom centre na Rozkvete, boli sme v rodinách, ktorých zdravotné postihnutie zasiahlo celú rodinu, v rodinách, kde starostlivosť o deti prevzal starý otec alebo babička. Mnohí darčeky nečakali, bolo to veľké prekvapenie, slzy, aj dojatie a skrytá radosť, že je tu niekto, kto na nich myslí, a takto aspoň na chvíľu zabudli na starosti a trápenie, ktoré majú.

Už po tretí raz sme spolu s dobrovoľníkmi naplnili projekt „Vianoce pre starších a opustených“. Ozývali sa nám ľudia, ktorí chceli akokoľvek pomáhať v našich vianočných aktivitách a keďže každá pomoc je vítaná, rozhodli sme sa rozšíriť pečenie vianočných trubičiek do rodín (dobrovoľník ktorí pečie trubičky v Bratislave už 8 rokov a každý rok nám ich prinesie v krabiciach) aj o vianočné pečivo pre starších, ktorí sú sami, a obdarovať ich domácim vianočným pečivom, ktoré pečú dobrovoľníčky (10 pekárok). Upečené dobroty potom poukladáme do krabičiek s vianočným pozdravom a s mladými dobrovoľníkmi roznesieme seniorom z Považskej Bystrice, aby sme ich aspoň v túto vianočnú chvíľu potešili darčekom a vinšom. Odmena za to sú nám slzy radosti, dojatia, srdečné objatia a mnohonásobné ďakovanie, že sme si na nich spomenuli a že aspoň na chvíľu nie sú sami.

„Vianočné potravinové balíčky“ s kompletnými potravinami na minimálne dva sviatočné obedy, základné potraviny, hygienické potreby, a pretože sú Vianoce, aj pomaranče, jablká a nejaká sladkosť pre deti. Podarilo sa nám takto obdarovať 21 rodín a vďaka štedrým sponzorom tak budeme môcť urobiť aj viackrát počas roka. Viete, keď vidíte počas roznášania darčekov, že niektoré deti nepotrebujú darčeky, ale chýba im jedlo, tak sa otočíte, nakúpite a donesiete im potraviny. Nám ide hlavne o deti, ktoré nemôžu za to, do akej rodiny sa narodili a ktoré nie sú príčinou zlej rodinnej situácie a dostali sa do ťažkej situácie bez vlastnej viny.

Tešme sa z malých vecí, pomáhajme si ak sa nám dá. My sme len malé „zrniečka“ pomoci, ale keby tá pomoc nebola, bolo by tam prázdne miesto. Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY ďakuje všetkým, že nezištne pomáhajú a prispievajú k tomu, aby bol svet krajší, lepší a znesiteľnejší, hlavne tam, kde je to najviac potrebné.

 

 

Katarína Beranová