Vianočná potravinová pomoc 2014

Pred Vianocami sme potešili aj 9 rodín, v ktorých sme zistili vážnu situáciu v hmotnej núdzi a obdarovali sme ich vianočným potravinovým balíčkom, z ktorého si v starom roku mohli uvariť kompletný obed, a deti dostali pomaranče, jabĺčka a čokoládu.