Vianočný potravinový balíček 2017

Deň pred Štedrým dňom sme stihli ešte nakúpiť veľké vianočné potraviny pre 12 rodín, kde sme zistili, že je potravinová pomoc nevyhnutná. Vďaka štedrým sponzorom sa nám podarila ešte takáto pomoc do rodín s deťmi, kde to potrebovali.