Vyhodnotenie

Projekt "Za krajšiu Považskú Bystricu" pozná vít’azov. MŠ Železničná, MŠ Praznov, 1.ZŠ Nemocničná a MŠ Grznára 1441. Každá škola dostala finančnú odmenu 300,- Eur na zakúpenie učebných pomôcok.