Vyhodnotenie

V projekte “Za krajšiu Považskú Bystricu” deti dokázali, že im na zveľaďovaní a skrášlovaní okolia škôl záleží, čo dokumentujú aj tieto zábery na fotkách. Nezľakli sa a pridali ruku k dielu: “Hurá do záhrady!” Všetkým zúčastneným patrí obrovské ĎAKUJEME!

Odmenu 300 Eur získali tento rok školy:

  • Základná škola DSA
  • Materská škola Dedovec
  • Materská škola Dukelská
  • Spojená škola SNP