Za krajšiu Považskú BystricuJar už prišla a pre vás v školách okrem každodenných vzdelávacích povinnosí sú dôležité aj tie výchovné ciele, a to znamená aj starostlivosť o školskú záhradu a úprava okolia školy. Tak teda, nech sa páči, s chuťou a elánom sa môžete pustiť do toho, alebo presnejšie: „Hurá do školskej záhrady!" V rámci uvoľňovania opatrení chceme obnoviť náš tradičný projekt, a preto vyzývame všetky materské, základné a stredné školy, aby sa zapojili. Pobyt na čerstvom vzduchu je tiež prospešný. Okrem toho budujeme týmto projektom aj vzťah k životnému prostrediu a ochrane prírody.

Zapojiť sa do tohto projektu skutočne oplatí. Prečo? Na prvé štyri miesta čakajú pekné finančné odmeny, za ktoré si škola môže zakúpiť učebné pomôcky, ktoré potrebuje, alebo ísť na výlet. Suma vyčlenená na tento projekt je 1200,- eur, to znamná, že 4 školy dostanú od nášho združenia po 300,- eur.

Niektoré úspešné školy už len budú pokračovať a vylepšovať to, čo v predchádzajúcich rokoch vytvorili. Druhí sa môžu rozhodnúť pre niečo nové, nápadité, estetické a pútavé pre oči a okolie. Čo všetko do toho patrí? Zveľadenie a skrášlenie školskej záhrady alebo okolia školy, postaráte sa o pestrofarebnú výsadbu trvaliek, kvetov, okrasných rastlín, obnovíte alebo vybudujete kvetinové skalky alebo záhony. Patria sem aj školské aktivity v rámci skrášľovania verejných priestranstiev alebo ochrana a starostlivosť o životné prostredie a prírodu. Toto všetko bude zohľadnené pri hodnotení porotou. Radi odmeníme aj aktívnych jednotlivcov, ktorí najviac prispeli tvorivou aktivitou a sú príkladom aj pre ostatných spolužiakov.

Keď budete v akcii v okolí školy, zavolajte, prídeme, pomôžeme, poradíme. A čo je dôležité, nezabudnite poslať fotografie ako na projekte spoločne s deťmi pracujete. To bude vaše vysvedčenie, a zároveň aj dôkaz o vašej aktivite. Vopred ďakujeme! Z tohoto dokumentu potom vychádzame aj pri záverečnom hodnotení. Mailová adresa: [email protected]

Vyhodnotenie projektu Za krajšiu Považskú Bystricu bude do 31. mája 2024 a oznámenie výsledkov bude zavesené na našej webovej stránke 7. júna 2024.

OZ Zrniečka pre sny, Katarína Beranová, Mgr. 0948 515 749