Aktuality

Parádny deň s deťmi z detského domova

Parádny deň s deťmi z detského domova
7. 9. 2019

Parádny deň s deťmi z detského domova - Slávnica, Považský hrad, šport a hry na štadióne, Garni pizza.


paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-01.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-02.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-03.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-04.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-05.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-06.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-07.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-08.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-09.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-10.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-11.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-12.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-13.jpg

paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-14.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-15.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-16.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-17.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-18.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-19.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-20.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-21.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-22.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-23.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-24.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-25.jpg
paradny-den-s-detmi-z-detskeho-domova-2019-09-07-26.jpg
Potravinový balíček a učebné pomôcky pre deti v rodinách, ktoré to potrebujú najviac

Potravinový balíček a učebné pomôcky pre deti v rodinách, ktoré to potrebujú najviac
31. 8. 2019

Týmto projektom OZ Zrniečka pre sny chce aspoň čiastočne pomôcť rodinám s deťmi zvládnuť ťažkú situáciu, do ktorej sa dostali nie vždy vlastnou vinou. Nehovoriac o deťoch, ktoré za vzniknuté životné situácie nemôžu vôbec.

Pred nástupom do školy sme chceli aspoň čiastočne prispieť na zlepšenie začiatku nového školského roka a pozvali sme vytipované rodiny na nákup potravín a základných školských pomôcok - zošity, tužky, perá, obaly. Na potraviny dostali zoznam, podľa ktorého si nakúpili potraviny na vikend pred začatím školy, z ktorých si mohli uvariť 2 chutné obedy a mali dostatok potravín na minimálne 3-4 dni, nechýbalo ani ovocie, vianočka, závin, džem, maslo, syr, vajíčka.

Na nákup prišli hlavne mamičky aj s deťmi, ktoré pomáhali nakupovať. Oslovila nás vďačnosť rodín a detská radosť z prijatého potravinového balíčka a učebných pomôcok. Niektoré rodiny boli milo prekvapené, lebo to neočakávali. Náš obdiv patril rodinám, kde sú ženy na všetko samé, bez manžela, alebo sa o deti starajú starí rodičia. Hlavne tá ich obetavosť, aby deti mali všetko, čo potrebujú.

Z tejto našej už viacročnej skúsenosti vidíme, že potravinový projekt nášho združenia má zmysel. Vďaka tomuto projektu môžeme viackrát za rok materiálne pomôcť mnohým rodinám s deťmi, ktoré to najviac potrebujú, a tiež ich povzbudiť v neľahkej životnej situácii, v ktorej sa ocitli.

Vďaka ľuďom, čo pomáhajú, sme mohli potravinovým baličkom potešiť 15 rodín s deťmi, kde pomoc potrebovali. Vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktrorí balíčky rozniesli do rodín, ktoré sa nemali ako dopraviť na nákup. Tešíme sa, že aspoň takouto formou môžeme pomáhať.


potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-1.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-2.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-3.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-4.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-5.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-6.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-7.jpg
potravinovy-balicek-a-ucebne-pomocky-pre-deti-v-rodinach-ktore-to-potrebuju-najviac-2019-08-31-8.jpg
"Olympiáda" v Materskej škôlke Šoltésovej

"Olympiáda" v Materskej škôlke Šoltésovej

Nie je nič krajšie ako detská nefalšovaná radosť z pohybu, úprimné povzbudzovanie, statočné bojovné srdce škôlkárov, ktorí mali nádherné zážitky zo športovej akcie - "Olympiády" v Materskej škôlke na Šoltésovej v Považskej Bystrici.


olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-01.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-02.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-03.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-04.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-05.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-06.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-07.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-08.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-09.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-10.jpg

olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-11.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-12.jpg
olympiada-ms-soltesovej-pb-2019-13.jpg
Športový deň na 3. ZŠ Školská

Športový deň na 3. ZŠ Školská

Veľa radosti, nadšenia, športového ducha, bojovnosť a super nálada. Ďakujeme telocvikárom, ktorí všetko zorganizovali na výbornú. S radosťou sme podporili túto športovú akciu. Skvelé zážitky!


sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-01.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-02.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-03.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-04.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-05.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-06.jpg

sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-07.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-08.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-09.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-10.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-11.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-12.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-13.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-14.jpg
sportovy-den-3zs-skolska-pb-2019-15.jpg
Obdarovací vianočný stromček 2018

Obdarovací vianočný stromček 2018

Tento rok opäť zahajujeme úspešný projekt „Obdarovací vianočný stromček“, v ktorom pripravujeme darčeky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, ktoré to najviac potrebujú. Veľmi sa nám darí hlavne v spolupráci s katolíckou farnosťou a niektorými miestnymi firmami, ktoré tento projekt podporujú a aktívne sa zúčastňujú prípravou darčekov.

Vianočný stromček s ozdôbkami bude v našom kostole a kaplnke od 1. adventnej nedele.


Obdarovací vianočný stromček 2018

Potravinové balíčky september - október 2018

Potravinové balíčky september - október 2018

Naďalej pomáhame potravinovými balíčkami rodinám v hmotnej núdzi.

Viacúčelové chodníky v areáli Detského charitného domu

Čiastkou z darov z 2% z daní sme prispeli Detskému charitnému domu v Považskej Bystrici na vybudovanie viacúčelových chodníkov v areáli charitného domu.


viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-1.jpg
viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-2.jpg
viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-3.jpg
viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-4.jpg

viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-5.jpg
viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-6.jpg
viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-7.jpg
viacucelovy-chodnik-v-areali-detskeho-charitneho-domu-8.jpg