Športová olympiáda na 5. ZŠ

OZ Zrniečka pre sny sa zaslúžilo o nezabudnuteľné zážitky detí zo “Športovej olympiády” na 5. ZŠ Slovenských partizánov. Ďakujeme všetkým - vedeniu školy, pani učiteľkám, asistentkám a hlavne deťom, že si tento deň užili naplno s elánom a nadšením. Bol to krásny a úspešný deň plný zážitkov a skvelých osobných výkonov, na ktoré sa nezabúda.