Športový deň v Spojenej škole SNP

OZ Zrniečka pre sny prispelo na rozvoj telesnej výchovy a športu detí v Spojenej škole na SNP posilovacím zariadením horných končatín a zároveń darovalo medaile na Športový deń, ktorý si deti užili naplno. V disciplínach prejavili obrovské nadšenie, elán, energiu a bojovnosť, čo bolo výsledkom toho, v čom sú tieto deti výnimočné a obdivuhodné. Klobúk dole za ich výkony!