Obdarovacie vianočné stromčeky - vyhodnotenie

Vianočné prekvapenie tento rok zažilo 126 detí, ktoré to najviac potrebovali, vo forme darčekov od štedrých ľudí. Úplne cudzí ľudia dokázali urobiť skutky lásky pre niekoho, koho vôbec nepoznajú. Konali dobro deťom, ktoré by možno ani darček tento rok nedostali. Mali z toho určite dobrý pocit a veríme, že počas vianočných sviatkov si na ne spomenuli, že aspoň na malú chvíľu zmenili ich život, urobili im ho krajším a veselším a že na to budú dlho spomínať.

Obdarovacie stromčeky v Rímskokatolíckom kostole, v Kaplnke svätej Heleny, na Mestskom úrade v Považskej Bystrici a vo firme Medeko Cast mali dohromady 252 darčekov pre 126 detí, ktoré sa nám včas podarilo rozniesť do ich príbytkov ešte pred Vianocami. Niektoré darčeky boli otvorené nedočkavými malými deťmi ešte medzi dverami, a tak sme boli svedkami nádherných a hodnotných darčekov. Okrem praktických vecí to boli aj autíčka, bábiky a iné hračky a nechýbali ani sladkosti, ktoré deti tak milujú a mali z nich úprimnú detskú radosť. Ďakovali deti, matky, niekde aj otcovia a starí rodičia a boli aj slzy dojatia.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa o úspešný projekt OBDAROVACIE VIANOČNÉ STROMČEKY zaslúžili, lebo bez nich a ich štedrej pomoci by to nebolo možné, a za to im patrí obrovské ďakujem! Táto akcia by nebola možná ani bez pomoci Rímskokatolíckeho kostola Navštívenia Panny Márie, Kaplnky svätej Heleny, Mestského úradu v Považskej Bystrici a firmy Medeko Cast, kde boli stromčeky umiestnené. Neporadili by sme si ani bez pomoci obetavých dobrovoľníkov, ktorí darčeky včas rozniesli do príbytkov detí a obetovali na to svoj voľný čas.

Presvedčili sme sa, že keby boli hoci aj horšie časy, čo si nikto z nás nepraje, vedeli by sme sa spolu spojiť a dokázali by sme si pomáhať, a to je na tom to najkrajšie. Pomôcť blížnemu v núdzi v rodine, v susedstve, ale aj niekomu, koho vôbec nepoznáme? Prečo nie? Veď ani my nevieme, kedy budeme raz pomoc potrebovať a budeme odkázaní len na ňu. Preto robme naďalej dobré skutky a navzájom si pomáhajme.

V mene Občianskeho združenia Za krajšiu Považskú Bystricu vám veľmi pekne ďakujem a prajem úspešný a šťastný nový rok 2013!

Katarína Beranová,Mgr.
predseda OZZkPB