Obdarovacie vianočné stromčeky - vyhodnotenie

Aj tento rok bol veľmi úspešný, čo nasvedčuje aj záverečná štatistika. Po dva darčeky dostalo 120 detí, ktoré by ináč mali Vianoce bez darčekov. Dobrovoľníci rozviezli pred Vianocami spolu 240 darčekov od štedrých ľudí z kostola Navštívenia Panny Márie, z kaplnky svätej Heleny na Rozkvete, z mestského úradu a z dvoch strojárskych firiem - Medeko a Danfoss - do 59 rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí s láskou pripravili darčeky pre deti, ktoré nepoznajú, ale cítili v sebe ľudskosť pomáhať a dať nádej na lepšie časy tým najmenším. Poďakovanie patrí obetavým dobrovoľníkom, ktorí 6 dní darčeky roznášali a boli svedkami rozjasnených detských očí, úsmevov, prekvapenia, dojatia a vďaky za darčeky, ktoré dostali. Pre krásny úsmev a ich obrovskú radosť to stálo za to pomáhať. Sú bohatší o veľký zážitok a lásku detí. Vy všetci čo dávate ste tiež bohatší o lásku, ľudskosť a dobrý pocit z vykonania dobrého skutku. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky deti, ktoré poďakovali, nie raz, ale aj viackrát a boli sme toho svedkami.

A aby toho nebolo dosť, urobili sme aj potravinové pomoci pre 4 rodiny v núdzi. Nakúpili sme potraviny, z ktorých si mohli uvariť kompletný obed pre 6 člennú rodinu v starom roku. Ďakovali a boli dojatí. Vďaka aj tým, ktorí na to finančne prispeli!

Ešte raz VĎAKA za všetky obdarované deti!

Občianske združenie Za krajšiu Považskú Bystricu všetkým ďakuje a želá úspešný nový rok 2014, ktorý vďaka pomoci a veľkým zmenám bude lepší a krajší!

Rada OZ