Vianočné darčeky pre tých, čo to ani nečakali

Projekt “Obdarovací vianočný stromček” úspešne funguje už 7 rokov v Občianskom združení ZRNIEČKA PRE SNY. Od prvotnej papierovej ozdôbky na stromčekoch až po samotný rozvoz darčekov prebieha radosť z príprav darčeka pre niekoho, koho vôbec nepoznáme. Je to nádherný pocit, z lásky pripraviť hoci aj malé prekvapenie, aby sme tak urobili radosť a potešenie niekomu, kto by možno ani darček nedostal a koho vôbec nepoznáme. Pomáhať je ako pohladenie na duši.

Tieto Vianoce bolo pripravených osem stromčekov s ozdôbkami pre deti z rodín, kde to najviac potrebovali. Z príprav darčekov sa tešili farníci Kostola Navštívenia Panny Márie a Kaplnky sv. Heleny na Rozkvete, zamestnanci firiem Danfoss, PSL - Thyssenkrupp, Medeko, Booster, mestského úradu v PB a návštevníci Hotela Podhradie.

To, že sa nám podarilo rozviesť darčeky pre 180 detí je zásluha všetkých tých, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto projekte, a za to všetkým patrí obrovské Ďakujeme! Bez takejto úžasnej spolupráce by to nebolo možné a veľmi si vážime vašu nezištnú pomoc, ktorú pre deti z rodín v hmotnej núdzi robíte. Určite máte z toho nádherný pocit, keď pomáhate a viete, že to išlo na správnu adresu. Deti mali z darčekov úprimnú a nefalšovanú radosť a často to prejavili dojatím, výskaním, údivom, úsmevom, skákaním od radosti a rozžiarenými očkami. Poviem úprimne aj za ostatných obetavých dobrovoľníkov, že nám to stálo zato a nabilo nás to novou energiou a elánom, aby sme čo najdlhšie mohli robiť to, čo robíme pre deti, ktoré sú v ťažkej situácii bez vlastnej viny a za ťažkú rodinnú situáciu nemôžu.

Darčeky putovali do Charitného detského domu na SNP, do Pastoračného centra na Rozkvet, do Internátnej špeciálnej školy, do rodín, kde bol jeden rodič, slobodné mamičky s deťmi, do rodín v ktorých zdravotné postihnutie zasiahlo celú rodinu a do rodín, kde prevzal starostlivosť o deti starý otec alebo babička. Mnohí darčeky nečakali, bolo to pre nich veľké prekvapenie sprevádzané slzami, dojatím a skrytou radosťou, že je tu niekto, kto na nich myslí, a takto aspoň na chvíľu zabudli na starosti, ktoré majú.

K darčekom do viacpočetných rodín sme dávali aj vianočné trubičky od nášho obetavého pekára z Bratislavy, pridávali sme vianočné pozdravy od detí zamestnancov Danfossu, ktoré boli skutočne krásne.

Okrem darčekov sme spoločne so študentkami zo Strednej zdravotnej školy v Považskej Bystrici napiekli a rozniesli vianočné pečivo, pozdrav a vianočnú ozdôbku pre osamelých seniorov, ktorí si to nesmierne cenili a bolo veľa dojímavých okamihov a boli aj slzy. Prejavili úprimnú vďaku, že si na nich niekto spomenul a zaprial im pokojné vianočné sviatky.

Deň pred Štedrým dňom sme stihli ešte nakúpiť veľké vianočné potraviny pre 12 rodín, kde sme zistili, že je potravinová pomoc nevyhnutná. Vďaka štedrým sponzorom sa nám podarila ešte takáto pomoc do rodín s deťmi, kde to potrebovali, za čo im patrí obrovské Ďakujeme!

Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY ďakuje ešte raz všetkým, ktorí pomohli, aby tento vianočný projekt žil a naďalej mohol robiť dobré skutky a pomáhať tam, kde je to potrebné.


stastne-a-vesele-vianoce-od-deti-2017.jpg