Ihrisko v Jelšovom

Dobrovoľníci a OZ Za krajšiu Považskú Bystricu sa pričinili o výstavbu detského ihriska a oddychovej zóny bez nároku na odmenu pre všetky deti a občanov v Jelšovom. Úprimná vďaka všetkým za finančnú i fyzickú pomoc.