SOŠ, Ulica Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica