Vyhodnotenie

Ďalší úspešný ročník projektu Za krajšiu Považskú Bystricu je za nami. Nesmierne si vážime dobrovoľnícku prácu detí a mládeže, ktorí pod vedením pedagogických a školských pracovníkov odviedli obrovský kus práce na skrášľovaní a zveľaďovaní okolia školy, ale aj v okolitej prírode. Táto záslužná práca svedčí o tom, že nám nie je ľahostajný vzťah k životnému prostrediu. Dosiahnuté tohoročné výsledky nás milo prekvapili zaujímavou záhradnou architektúrou, ale aj výberom výsadbových okrasných kvetín, okrasných rastlín a kríkov. Veľmi sa nám osvedčila metóda nášho najväčšieho učiteľa Jána Amosa Komenského „metóda príkladom“. Buďme teda aj v budúcnosti na základe pozitívnych skúseností „PRÍKLADOM“ pre celé naše mesto. Prispejme spoločne k tomu, aby naše mesto kvitlo do krásy, Zasaďme vo svojom okolí nejakú trvalku, kvet alebo jarnú cibuľovinu, ktorou skrášlime naše okolie kde žijeme, pracujeme a oddychujeme. Škôlkarské, žiacke aj študentské výtvory nech sú nám toho príkladom. Veľká vďaka za tú nádheru!

Komisii bolo ťažké rozhodnúť, kto patril tento rok medzi najlepších. Veríme, že na budúci rok zažiarite svojimi výtvormi Vy a budete sa tešiť zo sponzorskej ceny od úspešných firiem v našom meste.

  1. miesto: SOŠ, Ulica Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, 500EUR na školský výlet/exkurziu od sponzora MEDEKO
  2. miesto: MŠ, Ulica Lánska, Považská Bystrica, 300EUR na zakúpenie učebných pomôcok od sponzora PSL
  3. miesto: MŠ Milochov, Považská Bystrica, 200EUR na zakúpenie učebných pomôcok od sponzora Danfoss