Vyhodnotenie

Tak ako každý rok, ani v tomto roku sme nezabudli na úspešný projekt Za krajšiu Považskú Bystricu, do ktorého boli zapojené školy v našom meste. Bolo to aj vidieť napriek nepriaznivému jarnému počasiu, ktoré na jar vystrájalo a bolo pomerne chladno. To však nezastavilo školy, ktorým na úprave okolia, školskej záhrady, veľmi záležalo a odviedli kus dobrej práce.

Postarali sa o zveľaďovanie a skrášlenie školskej záhrady, školského dvora a postarali sa o pestrofarebnú výsadbu trvaliek, prvých jarných kvetov, letničiek, okrasných rastlín a kríkov. Obnovili už existujúce skalky alebo vybudovali nové.

Urobili najviac ako mohli a bolo to nádherné vidieť na obchôdzke poroty. Vieme, že vždy je čo zlepšovať aj do budúcnosti. Počas prehliadky porota vyhodnotila z toho, čo videla na vlastné oči bez fotografickej dokumentácie, tieto tri školy:

  1. Základná škola Nemocničná,
  2. Materská škola Šoltésovej, Jelšové,
  3. Stredná odborná škola, Slovenských partizánov.

Odmenili sme ich z fondu nášho združenia, každej škole po 400,- EUR. Odmenu môžu použiť na nákup učebných pomôcok, ktoré použijú na zlepšenie výchovnovzdelávacej práce.

Všetkým školám gratulujeme!

Zároveň ďakujeme aj ostatným za to, že im na zveľaďovaní životného prostredia v škole a v našom meste záleží. Veríme, že tí, čo tento ročník nevyhrali finančnú odmenu, na budúci rok zabojujú a postarajú sa vlastnou aktivitou, aby ich školská záhrada či školský dvor bol čo najkrajší a zakvitol do krásy.

Nezabudnite na zazimovanie záhrady a výsadbu prvých jarných kvetov, aby na jar zakvitli v plnej kráse tak, ako to bolo na jar pred SOŠ na ulici Slovenských partizánov priamo v centre mesta a bolo to vidieť.