Za krajšiu Považskú Bystricu

Jar už prišla a pre vás v školách okrem každodenných vzdelávacích povinností to znamená aj starostlivosť o školskú záhradu a okolie školy. Tak teda nech sa páči, s chuťou a elánom do toho, alebo: "Hurá do záhrady!"

Zapojiť sa do tohto projektu sa skutočne oplatí. Prečo? Na prvé tri miesta čakajú pekné finančné odmeny, za ktoré si škola môže zakúpiť učebné pomôcky, ktoré potrebuje. Za prvé miesto môžu ísť na výlet alebo exkurziu / 1. miesto 500,-, 2. miesto 400,-, 3. miesto 300,- /.

Niektoré úspešné školy už len budú pokračovať a vylepšovať to, čo v predchádzajúcich rokoch vytvorili. Druhí sa môžu rozhodnúť pre niečo nové, nápadité, estetické a pútavé pre oči a okolie. Čo všetko do toho patrí? Zveľadenie a skrášlenie školskej záhrady alebo okolia školy, postaráte sa o pestrofarebnú výsadbu trvaliek, kvetov, okrasných rastlín, obnovíte alebo vybudujete kvetinové skalky alebo záhony. Patria sem aj školské aktivity v rámci skrášľovania verejných priestranstiev alebo ochrana a starostlivosť o životné prostredie a prírodu. Toto všetko bude zohľadnené pri hodnotení porotou. Radi odmeníme aj aktívnych jednotlivcov, ktorí najviac prispeli tvorivou aktivitou a sú príkladom aj pre ostatných spolužiakov.

Keď budete v akcii v okolí školy, zavolajte, prídeme, pomôžeme, poradíme. A čo je dôležité, nezabudnite poslať fotografie ako na projekte spoločne pracujete. To bude vaše vysvedčenie, a zároveň aj dôkaz o vašej aktivite. Vopred ďakujeme!

Vyhodnotenie projektu Za krajšiu Považskú Bystricu bude 3. júna 2019 a slávnostné vyhlásenie výsledkov dňa 5. júna 2019 na krytej plavárni v kaviarni na poschodí o 13:00 hod.

 

OZ Zrniečka pre sny
Katarína Beranová