Fotky žiakov I ZŠ s učebnými pomôckami zakúpenými za výhru 1 247,- EUR.