ZŠ Sv. Augustína

Fotky žiakov ZŠ Sv. Augustína s učebnými pomôckami zakúpenými za výhru 753,- EUR.