Materská škola E. M. Šoltésovej

Deti sadili kvietky a výsledok bol smailik = smieško?