Za krajšiu Považskú Bystricu 2013 - Vyhodnotenie

Veľmi si vážime tohoročnú dobrovoľnícku prácu všetkých zúčastnených škôl. Za ich úsilie a prácu všetkým ďakujeme!

Táto práca, ktorú vykonávate nie je v štatistických číslach, ale v skutočne odvedenej práci, ktorú môžeme vidieť. Tí, čo im skutočne záleží na životnom prostredí sa slobodne a dobrovoľne zapojili do projektu, lebo chceli prostredie školy pozdvihnúť na vyššiu úroveň, zveľadiť, skrášliť a spríjemniť, aby sme sa cítili lepšie, radostnejšie, zdravšie, keď vnímame tú kvetinovú alebo zelenú nádheru okolo nás.

Projekt je dlhodobý proces a myslím si, že za posledné 3 roky sa už ukazujú pozitívne výsledky. Priamo pred našimi očami vidíme zmeny a veľmi nás to teší, a dokonca si to všímajú aj obyvatelia nášho mesta, od ktorých máme pozitívne ohlasy. Sami tiež veľkou mierou prispievajú ku skrášľovaniu mesta. Všetci dobre viete, koľko práce a úsilia ste vynaložili pri čistení okolia školy, areálu, ale aj v okolitej prírode a v tom vám pomáhali aj vaši pedagógovia. Viedli vás správnou cestou, pretože takáto aktivita priaznivo vplýva na osobnostný rozvoj človeka, a to, čo mladý človek získa mu zostane na celý život. Tak sa aj bude potom aj správať ku svojmu okoliu a prostrediu kde žije, kde chodí do školy alebo kde bude pracovať alebo oddychovať. S úctou a rešpektom si bude vážiť prácu iných a nebude ničiť to, čo druhý vytvoril.

Toto všetko, čo robíme dobrovoľne za krajšiu Považskú Bystricu nie je žiadna súkromná akcia, ale robíme to spoločne pre budúcnosť nášho mesta. Aj keď je to len omrvinka, ak však v tom budeme naďalej pokračovať, z omrviniek bude jedno veľké dielo, na ktoré budeme raz všetci veľmi pyšní.

Ďakujeme a chválime 5. ZŠ, 1. ZŠ, MŠ Mierová, MŠ Lánska, MŠ Lánska, MŠ Stred, 7. ZŠ, 3. ZŠ, ZUŠ IWK, ..., lebo ak budú naďalej zveľaďovať a inovovať okolie školy tak veríme, že sa im podarí získať ocenenie, lebo tí, čo už ocenení boli a sú vytrvalí, budú opäť ocenení.

Škôl, ktoré si splnili len základné povinnosti a nič neurobili naviac je len pár, ale mrzí nás to, veď stačí len tak málo, aby aj oni zažiarili.

Porota rozhodla o oceneniach za rok 2013 takto:

  1. miesto Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov, Považská Bystrica
  2. miesto Špeciálna základná škola internátna, SNP, Považská Bystrica
  3. miesto Materská škola, E. M. Šoltésovej, Považská Bystrica

Ešte raz Vám v mene OZ ZkPB všetkým veľmi pekne ďakujem!

Tešíme sa na pokračovanie v tomto projekte a prajeme všetkým úspešné ukončenie školského roka a krásne slnečné prázdniny!

OZ Za krajšiu Považskú Bystricu
Mgr. Katarína Beranová


za-krajsiu-pb-2013-vyhodnotenie-text-1.jpg
za-krajsiu-pb-2013-vyhodnotenie-text-2.jpg
za-krajsiu-pb-2013-vyhodnotenie-text-3.jpg
za-krajsiu-pb-2013-vyhodnotenie-text-4.jpg