Slávnostné vyhodnotenie škôl v projekte Za krajšiu Považskú Bystricu 2014

Tento školský rok si všetci môžete smelo povedať, že ste urobili skutočne veľký kus práce v skrášľovaní a zveľaďovaní okolia školy, a tým aj nášho mesta. Myslím si, že môžete byť na svoju prácu všetci hrdí. Mať dobrý pocit s dobre vykonanej práce ctí každého, kto sa aktívne podieľal.

Už štvrtý ročník projektu Za krajšiu Považskú Bystricu ukazuje, že sa urobil veľký kus práce a môžeme sa z toho tešiť, lebo to vnímame nielen my keď ideme do školy, ale aj občania nášho mesta si to všímajú a hodnotia to veľmi pozitívne. Keď sme obchádzali jednotlivé školy, mali sme možnosť vidieť aj krásne upravené predzáhradky a záhrady po celom našom meste, o ktoré sa starajú obyvatelia mesta. Verím, že našli inšpirácie aj vo vašej činnosti. V prvom rade sa už môžeme pochváliť aj čistotou okolia, čo je základom príjemného životného prostredia, v ktorom žijeme a záleží nám na ňom. Chváli nás to a malo by to byť našou súčasťou života. Keď vidíme koľko nových záhonov a skaliek pribudlo za posledné 4 roky, máme z toho veľkú radosť. Našli sme záľubu vysádzať na jeseň cibuľky jarných kvetov. Výsadba je jednoduchá, nenáročná a lacná.

Tento rok je výnimočný aj tým, že skalky, ktoré sme zakladali ešte v roku 2011 sa stále rozvíjajú a rastú do krásy aj veľkosti. Za to vám patrí úprimné ďakujeme! Nesmierne si vážime vašu dobrovoľnícku prácu aj prácu v rámci vyučovania hodín pracovnej výchovy, predmetov s výchovou vzťahu k životnému prostrediu, prácu všetkých zamestnancov školy a rodičov, ktorí vám v tomto projekte pomáhajú. Bez ich pomoci by ste to určite nedokázali. Klobúk dole každému, čo sa o to zaslúžil! Verím, že vaše aktivity v tomto projekte vám vydržia čo najdlhšie. Prajem vám veľa vytrvalosti a trpezlivosti už aj preto, že sa oplatí budovať skalky, záhony kvetov a byliniek, lebo môžu slúžiť aj ako názorná učebná pomôcka a pomáhajú pri výchovno-vzdelávacej práci. Chceme vám touto cestou úprimne poďakovať, že ste stabilnou súčasťou projektu Za krajšiu Považskú Bystricu a že bez vás by tieto pozitívne zmeny okolo vašich škôl a v našom meste neboli možné.

Porota rozhodla tento rok takto:

  1. miesto: 5. ZŠ Slovenských partizánov
  2. miesto: 7. ZŠ Slovanská
  3. miesto: MŠ Železničná

 

Novinkou je aj odmeňovanie 2 najlepších žiakov, ktorí sa najviac zaslúžili o skrášľovanie a boli príkladom pre ostatných. Určia ich učitelia alebo vedenie školy.

Nesmieme zabudnúť ani na ostatné školy, ktoré urobili veľký pokrok a okolie školy majú „tip-top“: 1.ZŠ Nemocničná, MŠ Lánska, MŠ Mierová, ZUŠ IWK, MŠ Milochov, SOŠ Slovenských partizánov, SPŠ stroj. Slovenských partizánov a ďalšie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tomto projekte alebo ho podporili. Veľká vďaka patrí aj našim sponzorom!

V mene OZ Za krajšiu Považskú Bystricu vám všetkým ďakujeme a blahoželáme víťazom. Tešíme sa s vami na budúci školský rok a budeme hneď na jeseň pokračovať s výsadbou jarných kvetov v podobe cibuliek, ktoré sa nám na jar odvďačia svojou farebnosťou a vôňou.

Dňa 10. júna 2014
OZ Za krajšiu Považskú Bystricu
Mgr. Katarína Beranová, predseda OZ


za-krajsiu-povazsku-bystricu-2014-vyhodnotenie-text-1.jpg
za-krajsiu-povazsku-bystricu-2014-vyhodnotenie-text-2.jpg
za-krajsiu-povazsku-bystricu-2014-vyhodnotenie-text-3.jpg
za-krajsiu-povazsku-bystricu-2014-vyhodnotenie-text-4.jpg
za-krajsiu-povazsku-bystricu-2014-vyhodnotenie-text-5.jpg
za-krajsiu-povazsku-bystricu-2014-vyhodnotenie-text-6.jpg