Špeciálna internátna škola, SNP, Považská Bystrica