Vyhodnotenie

  • 1. miesto: Spojená internátna škola, SNP - 500 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre školu alebo školský výlet
    • za výhru si zakúpili náradie na úpravu okolia a záhrady, farby, materiál na úpravu skalky, hlinu, kvety, ...
  • 2. miesto: MŠ Stred - 400 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre školu alebo školský výlet
    • za výhru si zakúpili 2 záhradné domčeky, detské záhradnícke náradie
  • 3. miesto: III ZŠ Školská - 300 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre školu alebo školský výlet
    • za výhru si zakúpili lopty, hry, detské náradie na úpravu okolia