7. ročník - 2017

Vyhodnotenie

1. miesto: Spojená internátna škola, SNP - 500 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre školu alebo školský výlet; 2. miesto: MŠ Stred - 400 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre školu alebo školský výlet; 3. miesto: III ZŠ Školská - 300 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre školu alebo školský výlet

Čítať viac »

Za krajšiu Považskú Bystricu 2017

Jar pomaly prichádza a pre vás v školách okrem vzdelávacích povinností znamená aj starostlivosť o školskú záhradu a okolie školy. Tak teda, nech sa páči, s chuťou a elánom „Hurá do školskej záhrady!“

Zapojiť sa do tohto projektu skutočne oplatí. Prečo? Na prvé tri miesta čakajú pekné finančné odmeny, za ktoré si škola môže zakúpiť učebné pomôcky, ktoré potrebuje. Za prvé miesto dokonca môžu ísť na výlet alebo exkurziu / 500 EUR, 400 EUR, 300 EUR /.

Čítať viac »