Za krajšiu Považskú Bystricu 2017

Jar pomaly prichádza a pre vás v školách okrem vzdelávacích povinností znamená aj starostlivosť o školskú záhradu a okolie školy. Tak teda, nech sa páči, s chuťou a elánom „Hurá do školskej záhrady!“

Zapojiť sa do tohto projektu skutočne oplatí. Prečo? Na prvé tri miesta čakajú pekné finančné odmeny, za ktoré si škola môže zakúpiť učebné pomôcky, ktoré potrebuje. Za prvé miesto dokonca môžu ísť na výlet alebo exkurziu / 500 EUR, 400 EUR, 300 EUR /.

Niektoré úspešné školy už len budú pokračovať a vylepšovať to, čo v predchádzajúcich rokoch vytvorili. Druhí sa môžu rozhodnúť pre niečo nové, nápadité, estetické a pútavé pre oči a okolie. Čo všetko do toho patrí? Zveľadenie a skrášlenie školskej záhrady alebo okolia školy, postaráte sa o pestrofarebnú výsadbu trvaliek, kvetov, okrasných rastlín, obnovíte alebo vybudujete kvetinové skalky alebo záhony. Patria sem aj školské aktivity v rámci skrášľovania verejných priestranstiev alebo ochrana a starostlivosť o životné prostredie a prírodu. Toto všetko bude zohľadnené pri hodnotení porotou. Radi odmeníme aj aktívnych jednotlivcov, ktorí najviac prispeli tvorivou aktivitou a sú príkladom aj pre ostatných spolužiakov.

Keď budete v akcii v okolí školy, zavolajte, prídeme, pomôžeme, poradíme. A čo je dôležité, nezabudnite poslať fotografie ako na projekte spoločne pracujete. Vopred ďakujeme!

Vyhodnotenie projektu Za krajšiu Považskú Bystricu bude do 3. júna 2017 a slávnostné vyhlásenie výsledkov dňa 7. júna 2017 na krytej plavárni v kaviarni na poschodí o 13:00 hod.

 

OZ Zrniečka pre sny

Katarína Beranová, 0948 515 748, [email protected]


za-krajsiu-pb-2017-1.jpg
za-krajsiu-pb-2017-2.jpg
za-krajsiu-pb-2017-3.jpg
za-krajsiu-pb-2017-4.jpg