SOŠ stavebná, Slovenských partizánov, Považská Bystrica